Městská bowlingová liga - ročník 2006

PRAVIDLA

1. Městská bowlingová liga Veselí nad Lužnicí
Turnaj amatérských teamů, tzn. že členem teamu nesmí být hráč vlastnící jakoukoli bowlingovou licenci.
2. Účast družstev v soutěži
Soutěže se účastní družstva uvedena v tabulkách. Za družstva mohou nastoupit pouze hráči nebo hráčky, kteří splňují podmínky pro účast v MBL. Ke každému utkání nastupují 4 hráči, z toho vždy minimálně jedna žena, na soupisce může být zapsáno až 6 hráčů - náhradníků. Za družstvo nesmí nastoupit hráč, který již odehrál hru v jiném družstvu, které se účastní MBL 2006.
3. Systém soutěže - základní kolo ve skupině
Družstvo nastupuje k zápasu vždy se čtyřmi hráči na jedné dráze (s minimálně jednou ženou), střídat hráče během hry je zakázáno. Čtveřice hráčů nastupuje ke hře pravidelně podle pořadí uvedeném v sestavě družstva v zápisu o utkání (před každým zápasem vyplní kapitán nebo jeho zástupce). Bodování družstev ve skupině : vítězné družstvo získává 2 body,poražený bez bodů, při remíze získá každé družstvo 1 bod. O celkovém pořadí ve skupině rozhoduje počet získaných bodů, v případě rovnosti rozhoduje celkový počet sražených kuželek a potom vzájemný zápas. Každé družstvo má před první hrou 5 minut volného tréninku, před dalšími zápasy již trénink není. Rozlosování družstev do jednotlivých skupin bude provedeno kapitány družstev při setkání před zahájením MBL.
4. Úhrada učastnických poplatků
Za každé startující družstvo se uhradí členský účastnický poplatek ve výši 500,- Kč. Dále družstvo hradí za každý hráči den poplatek ve výši 500,- Kč. Tato částka se platí v hotovosti v den konání příslušného hracího dne.
5. Základní předpisy
Veškeré zápasy se hrají podle obecně platných "Bowlingových pravidel hry" pořadatel si vyhrazuje právo na případně změny, které budou všem účastníkům soutěže včas oznámeny. V prostoru pro hráče u drah je zakázáno kouřit.
6. Registrace
Každé družstvo je povinno se včas registrovat, nejpozději 10 minut před svou první hrou v hracím dnů.
7. Postup do finále
Do finále postupují tři první družstva z každé skupiny, podle dosaženého bodového zisku, v případě rovnosti bodů rozhoduje celkový počet sražených kuželek a vzájemné zápasy v základní části. Ve finálové skupině sehraje každé družstvo s každým o pořadí ve skupině podle stejného systému, rozhodují body, potom celkový počet sražených kuželek ve finále, nakonec vzájemný zápas.
8. Oceněni družstev a hráčů
Po ukončení základní části bude oceněno vítězné družstvo z každé skupiny. Po ukončení finálové skupiny bude oceněno :
1.místo - pohár, pamětní plaketa pro každého člena, věcná + tekutá cena
2.místo - pohár, pamětní plaketa pro každého člena, tekutá cena
3.místo - pohár, pamětní plaketa pro každého člena, tekutá cena
ostatní finálová družstva - plaketa
Nejvyšší nához družstva každého hracího dne - věcná cena
Nejvyšší nához družstva za celou MBL 2006 - věcná cena
Nejlepší žena celé soutěže - podle celkového průměru (minimálně 50 % zápasu)
Ceny budou předány hráčům a družstvům po ukončení posledního hracího dne na slavnostním vyhlášení v hotelu Trilobit v sobotu 27.května 2006. Při závěrečném dnů bude posezení s rautem a občerstvením, které věnuje majitel hotelu Trilobit pan Josef Mika.
9. Informace
Přímo v BC hotelu Trilobit nebo tel. 602470034, 606893973, 606223841