Městská bowlingová liga - ročník 2008

PRAVIDLA

Městská bowlingová liga O pohár starosty města Veselí nad Lužnicí, 5.ročník amatérského turnaje smíšených bowlingových družstev.
1. Skupiny a družstva ve skupinách
Skupina A ______Skupina B ______Skupina C ______Skupina D ______
Tábor StarsJVS "A"FlinstouniKalvas-Hybš
BC PalubaVD-EdaHasičiGrena
ŘepyCelebrityŠikulovéRailmen
LaiciExtrémJVS "B"RM Gastro
Město VeselíSkusdohoditFonteaSKP ČB

2. Účast družstev v soutěži
Soutěže se účastní družstva uvedena v tabulkách. Za družstva mohou nastoupit pouze hráči nebo hráčky, kteří splňují podmínky pro účast v MBL. Ke každému utkání nastupují 4 hráči, z toho vždy minimálně jedna žena, na soupisce může být zapsáno až 8 hráčů - náhradníků. Za družstvo nesmí nastoupit hráč, který již odehrál hru v jiném družstvu, které se účastní MBL 2008. Ve finále nesmí nastpuit hráč, který za družstvo neodehrál 50% utkání základní skupiny. Jedná se o turnaj ryze amatérský, soutěže se proto nemohou účastnit registrovaní hráči bowlingu s tabulkovým průměrem nad 180.
3. Systém soutěže - základní kolo ve skupině
Družstvo nastupuje k zápasu vždy se čtyřmi hráči na jedné dráze (s minimálně jednou ženou), střídat hráče během hry je zakázáno. Čtveřice hráčů nastupuje ke hře pravidelně podle pořadí uvedeném v sestavě družstva v zápisu o utkání (před každým zápasem vyplní kapitán nebo jeho zástupce). Bodování družstev ve skupině : vítězné družstvo získává 2 body, poražený bez bodu, při remíze získá každé družstvo 1 bod. O celkovém pořadí ve skupině rozhoduje počet získaných bodů, v případě rovnosti rozhoduje celkový počet sražených kuželek a potom vzájemný zápas. Každé družstvo má před první hrou 5 minut volného tréninku, před dalšími zápasy již trénink není. Rozlosování družstev do jednotlivých skupin bude provedeno kapitány družstev při setkání před zahájením MBL 2008. Družstva nastupují ke hře na určených drahách.
4. Úhrada učastnických poplatků
Za každé startující družstvo se uhradí členský účastnický poplatek ve výši 500,- Kč. Dále družstvo hradí za každý hrací den poplatek ve výši 600,- Kč. Tato částka se platí v hotovosti v den konání příslušného hracího dne.
5. Základní předpisy
Veškeré zápasy se hrají podle obecně platných "Bowlingových pravidel hry". Pořadatel si vyhrazuje právo na případně změny, které budou všem účastníkům soutěže včas oznámeny. V prostoru celého bowlingového centra je zakázáno kouřit.
6. Registrace
Každé družstvo je povinno se včas registrovat, nejpozději 10 minut před svou první hrou v hracím dnů. Před každým hracím dnem bude kapitán družstva upozorněn na termín utkání SMS zprávou.
7. Postup do finále
Do finále "A" postupují přímo první družstva z každé skupiny podle dosaženého bodového zisku, v případě rovnosti bodů rozhoduje celkový počet sražených kuželek a vzájemné zápasy v základní části. Ve finálové skupině "A" sehraje každé družstvo s každým o pořadí ve skupině podle stejného systému, rozhodují body, potom celkový počet sražených kuželek ve finále, nakonec vzájemný zápas.
Ve finále "B" se utkají družstva na druhých a třetích místech tabulek, podle systému druzí s druhými a třetí se všemi třetími. Z tohoto finále "B" postupují první dva týmy ze všech do finále "A", podle bodů, celkového náhozu, při rovnosti bodů K.O. utkání na vylosované dráze. Ostatní družstva zůstávají na konečném pořadí turnaje.
Ve finále "C" se utkají družstva na čtvrtých a pátých místech tabulek, podle systému čtvrtí ve skupinách se všemi čtvrtými a pátí se všemi pátými o konečné pořadí, podle bodů a celkového náhozu ve finále.
Do všech finálových skupin jdou družstva s nulovým počtem bodů a náhozem.
Náhozy družstev a jednotlivců pro závěrečné hodnocení se počítají ze základní části soutěže.
8. Oceněni družstev a hráčů
Po ukončení základní části bude oceněno vítězné družstvo z každé skupiny. Vítězové skupin obdrží pohár a tekutou cenu.
Po ukončení finálové skupiny bude oceněno :
1.místo - pohár starosty města Veselí nad Lužnicí, pamětní plaketa pro každého člena, tekutá cena, dárky, diplom
2.místo - pohár, pamětní plaketa pro každého člena, tekutá cena, dárky, diplom
3.místo - pohár, pamětní plaketa pro každého člena, tekutá cena, dárky, diplom
4.místo - talíř, tekutá cena, diplom
5.místo - talíř, tekutá cena, diplom
6.místo - talíř, tekutá cena, diplom
vítěz Finále B - pohár, tekutá cena
vítěz Finále C - pohár, tekutá cena
všechna ostatní družstva - diplom, tekutá cena
Nejvyšší nához družstva každého hracího dne - věcná cena
Nejvyšší nához družstva za celou MBL 2008 - věcná cena
Nejlepší žena celé soutěže - podle celkového průměru (minimálně 50 % zápasu) - věcná cena
Nejvyšší nához celé soutěže - jednotlivec (minimálně 50 % zápasu) - věcná cena
Nejnižší nához celé soutěže - jednotlivec (minimálně 50 % zápasu) - věcná cena
Ceny budou předány hráčům a družstvům po ukončení posledního hracího dne na slavnostním vyhlášení v hotelu Trilobit po ukončení finále. Při závěrečném dnů bude posezení s rautem a občerstvením, které věnuje majitel hotelu Trilobit pan Josef Mika.
9. Informace
Přímo v BC hotelu Trilobit nebo tel. 602470034.